STAATSCOURANTBekendmaking tervisielegging omgevingsvergunning voor het herbouwen van een vrijstaande woning op het perceel Berkenweg 1 te Reuver, Beesel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen reuver
  2. STAATSCOURANTBekendmaking tervisielegging omgevingsvergunning voor het herbouwen van een vrijstaande woning op het perceel Berkenweg 1 te Reuver, Beesel

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wij maken bekend, dat met ingang van donderdag 30 januari 2014 in het gemeentehuis van Beesel gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt de verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van een vrijstaande woning op het perceel Berkenweg 1in Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie B, nummer 1610. De verleende omgevingsvergunning is ook te raadplegen via www.beesel.nl > Inwoners > Bouwen en wonen > Bestemmingsplannen > Buitenplanse afwijkingen, en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn geen zienswijzen ontvangen tegen het ontwerp-besluit. Tijdens de inzagetermijn kan hierdoor uitsluitend beroep worden ingesteld bij de Arrondissementsrechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond door diegenen die kunnen aantonen, dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om zienswijzen in te dienen. Gedurende de beroepstermijn kan tevens bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ Roermond om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit is mogelijk indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.