STAATSCOURANTOmgevingvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan en bouwen voor het perceel Keulseweg 187 in Reuver, Beesel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen reuver
  2. STAATSCOURANTOmgevingvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan en bouwen voor het perceel Keulseweg 187 in Reuver, Beesel

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken in het kader van afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 10 april 2014 in het gemeentehuis van Beesel bij de afdeling Grondgebied gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt de vastgestelde omgevingvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan en bouwen met de bijbehorende stukken voor het perceel Keulseweg 187 te Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nrs. 1388 en 303. De vastgestelde omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken en bouwen heeft betrekking op het slopen en herbouwen van een woning. Het plan is ook te raadplegen via de website www.beesel.nl>digitaal loket>bouwen en wonen>buitenplanse afwijkingen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden die eerder al een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt beroep instellen tegen de omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan. Het instellen van beroep kan bij de Arrondissementsrechtbank Roermond, postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Degene die op tijd een beroepschrift indient, kan daarnaast ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.