STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning voor buitenplanse afwijking voor een kermisoverwinteringslocatie aan de Heytstraat 2 te Reuver

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen reuver
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning voor buitenplanse afwijking voor een kermisoverwinteringslocatie aan de Heytstraat 2 te Reuver

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wij maken bekend, dat met ingang van donderdag 23 februari 2012 in het gemeentehuis van Beesel gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt de verleende omgevingsvergunning voor gebruik van gronden als een kermisoverwinteringslocatie voor een perceel aan de Heytstraat 2 te Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie G, nr. 2863 (ged.). De verleende omgevingsvergunning is ook te raadplegen via www.beesel.nl → Inwoners → Bouwen en wonen → Bestemmingsplannen → Buitenplanse afwijkingen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Arrondissementsrechtbank Roermond, postbus 950, 6040 AZ Roermond door diegenen die eerder een zienswijze bij ons hebben ingebracht en door diegenen die kunnen aantonen, dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om zienswijzen in te dienen. Gedurende de beroepstermijn kan tevens bij de Voorzieningenrechter, postbus 950, 6040 AZ in Roermond om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit is mogelijk indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Reuver

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.