StaatscourantOntwerpprojectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor het perceel Keulseweg 200 in Reuver

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen reuver
  2. StaatscourantOntwerpprojectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor het perceel Keulseweg 200 in Reuver

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken in het kader van artikel 3.11 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 7 oktober 2009 in het gemeentehuis van Beesel bij de afdeling Grondgebied gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpprojectbesluit met de bijbehorende stukken voor het oprichten van een toiletgebouw op het perceel Keulseweg 200 in Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K nr. 2180. Het ontwerpprojectbesluit heeft betrekking op het verplaatsen en vergroten van een toiletgebouw op het terrein van Camping Natuurplezier. Het plan is ook te raadplegen via de website www.beesel.nl→digitaal loket→bouwen en wonen→projectbesluiten. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Geerards, van de afdeling Grondgebied, telefoonnummer 077-4749292.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Reuver

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.