STAATSCOURANTOntwerpomgevingvergunning Keulseweg 187 in Reuver, Beesel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen reuver
  2. STAATSCOURANTOntwerpomgevingvergunning Keulseweg 187 in Reuver, Beesel

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken in het kader van afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 13 februari 2014 in het gemeentehuis van Beesel bij de afdeling Grondgebied gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan en bouwen met de bijbehorende stukken voor het perceel Keulseweg 187 te Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nrs. 1388 en 303 (gedeeltelijk). De ontwerp-omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan en bouwen heeft betrekking op het slopen en herbouwen van een woning. Het plan is ook te raadplegen via de website www.beesel.nl>digitaal loket>bouwen en wonen>buitenplanse afwijkingen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer H. Engelen of de heer R. Geerards, van de afdeling Grondgebied, telefoonnummer 077-4749292.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.