STAATSCOURANTBekendmaking vaststelling wijziging bestemmingsplan Kernen Sint Lambertusweg Reuver

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen reuver
  2. STAATSCOURANTBekendmaking vaststelling wijziging bestemmingsplan Kernen Sint Lambertusweg Reuver

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeenteraad van de gemeente Beesel heeft op 6 februari 2012 vastgesteld de wijziging van het bestemmingsplan Kernen voor de locatie Sint Lambertusweg in Reuver. De wijziging is gebaseerd op artikel 3.6 van de Wet Ruimtelijke Ordening. In de wijziging verandert de gemeenteraad de bestemming van deze locatie van woondoeleinden onbebouwd naar woondoeleinden voorzien van maximaal drie bouwtitels. Het plan is op de volgende manieren te raadplegen: – digitaal via de website www.beesel.nl→inwoners→bouwen en wonen→bestemmingsplannen. – op papier tijdens openingsuren bij de klantenbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Reuver. Binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aangezien niemand zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen de wijzing van het bestemmingsplan kan alleen beroep worden aangetekend door diegenen die kunnen aantonen, dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om zienswijzen in te brengen. Tevens kunnen zij bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak vragen om schorsing van het besluit indien onverwijlde spoed dit noodzakelijk maakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.