STAATSCOURANTBekendmaking tervisielegging ontwerpweigeringsbesluit omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de Lidl-vestiging aan de Greswarenstraat 1 te Reuver, Beesel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen reuver
  2. STAATSCOURANTBekendmaking tervisielegging ontwerpweigeringsbesluit omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de Lidl-vestiging aan de Greswarenstraat 1 te Reuver, Beesel

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van 26 september 2013 in het gemeentehuis van Beesel bij de afdeling Grondgebied gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken voor het uitbreiden van de Lidl-vestiging op het perceel Greswarenstraat 1 te Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nr. 2233. Het ontwerpweigeringsbesluit omgevingsvergunning is ook te raadplegen via www.beesel.nl > Inwoners > Bouwen en wonen > Bestemmingsplannen > Buitenplanse afwijkingen. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer T. van Loon, van de afdeling Grondgebied, telefoonnummer 077 – 4749292.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.