GEMEENTEBLADGemeente Beesel - Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunningen voor het bouwen van een vrijstaande nultreden woning aan de Ruttencampstraat 25 te Reuver.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 23-11-2023

  1. Bekendmakingen Reuver
  2. GEMEENTEBLADGemeente Beesel – Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunningen voor het bouwen van een vrijstaande nultreden woning aan de Ruttencampstraat 25 te Reuver.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van 22 november 2023 in het gemeentehuis van Beesel gedurende 6 weken (tot en met 3 januari 2023) voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Ruttencampstraat 25 te Reuver.De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken maken wij digitaal toegankelijk via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.OVRuttencampstr-ON01 en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > In voorbereiding.Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met meneer S. Peeters, Team RuimtelijkeOrdening, telefoonnummer 077-474 92 92.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Reuver

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.