Besluit op Omgevingsvergunning regulier, BSL02 K 2430 (hoek Keulseweg/Dubbelweg Reuver)

Bekendmaking voor kapvergunning in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 02-03-2024

  1. Bekendmakingen reuver
  2. Besluit op Omgevingsvergunning regulier, BSL02 K 2430 (hoek Keulseweg/Dubbelweg Reuver)

kapvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: het kappen van een boom Locatie: BSL02 K 2430 (hoek Keulseweg/Dubbelweg Reuver) Datum besluit: 27 februari 2024 Kenmerk: Z2024-00000102 Het besluit gaat over de activiteit(en): •vellen van houtopstand U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Beesel via vth@beesel.nl of via 077 - 474 92 92. Niet eens met het besluit? Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u er aan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden. Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Als er spoedeisende redenen / belangen zijn die maken dat het besluit niet in werking mag treden, dan kunt u om een tijdelijke maatregel bij de rechter vragen. De rechter beoordeelt dan of er redenen zijn om het besluit (voorlopig) niet in werking te laten treden. Zo'n beoordeling van de rechter over het in werking treden van een besluit, heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg. Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten. Het college van Burgemeester en Wethouders van Beesel.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Reuver

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.